SINDICATUL NATIONAL MASS-MEDIA

Monday, 31 July 2023 19:44

COMUNICAT DE PRESA - SINDICATUL LUCRATORILOR DIN EUROPA - GRUPA AFIR

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Federaţia Națională a Lucrătorilor sesizează opinia publică pentru a doua oară cu situația gravă de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Potrivit publicației „Gândul” liberalul călărășean George Chiriţă Director General A.F.I.R. a organizat „o haiducie de 5 stele” pe bani publici confundând întâlnirile de lucru ale A.F.I.R. cu Balul Vânătorilor, fără ca o instituție a statului să verifice starea de lucruri din agenție și fără nici o demisie.

 1. Ca și în cazul căminelor groazei instituțiile statului tolerează abuzurile de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
 2. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale transformată în agenție pentru calificarea directorilor liberali și pentru cosmetizarea CV-urilor acestora
 • Nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă
 1. Angajarea prin concurs(alte metode) a unor persoane care au rude în agenție(in mod frecvent circulă in mediile de informare în masă informații despre astfel de situații, iar fenomenul se regăsește și în cadrul AFIR)
 2. Delegarea pe funcții de conducere, un alt domeniu plăcut conducerii A.F.I.R., căci, cum poți să te asiguri că o persoană cu funcție de conducere îți rămâne “dator și ascultător“ – doar numindu-l cu delegare pe 6 luni.
 3. Mutarea temporară sau definitivă în cadrul agenției
 • Hârțuirea la locul de muncă, sub formele prezentate în literatura de specialitate ce merg până la atingerea stadiului de bournaut.
 • Calcularea și acordarea eronată a drepturilor salariale în mod repetat
 1. Determinarea angajaților să renunțe la procesele intentate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
 2. Amestecul conducerii Agenției în activitatea sindicală

 

***

 

 1. Ca și în cazul căminelor groazei instituțiile statului tolerează abuzurile de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Federatia Națională a Lucrătorilor împreună cu Sindicatul Lucrătorilor din Europa a făcut sesizări către Ministerul Muncii către Inspecția Muncii care în loc să dea curs sesizărilor și să facă propriile verificări la A.F.I.R. s-au mulțumit să transmită spre soluționare sau pentru punct de vedere la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat o verificare ce s-a încheiat cu un plan de remedierea neconformităților. Din relatările membrilor de sindicat (SLE) controlul a fost de formă, doamna inspector nici măcar nu nota reclamațiile angajaților motivând că la experiența dumneaei a observat tot.

Chiar daca am făcut revenire la sesizare, răspunsul primit a fost că există un plan de remediere a neconformităților și ne transmit ca pe un reproș că nu se confirmă toate elementele sesizate, ca și când sindicatul trebuia să facă aceste controale și nu ITM-ul ca autoritate de control în domeniu.

Transmitem acest aspect pentru că are legătură cu seriozitatea cu care tratează această instituție verificările din domeniul ei de competentă.

Trist este că nici la această data neconformitățile constatate nu au fost remediate, angajații utilizând în continuare bunuri achiziționate din bani personali(scaune de birou, frigidere dozatoare de apă, etc..) Despre pericolul de incendiu cauzat de depozitarea necorespunzătoare a unor materiale inflamabile spun că nu domeniul lor în loc să sesizeze IGSU.

Curățenia in sedii nu se realizează conform documentației care a stat la baza câștigării licitațiilor, dovadă fiind câteva sesizări ale unor angajați mai curajoși. Reamintim despre insuficiența grupurilor sanitare și lipsa de curățenie în grupurile sanitare

 1. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale transformată în agenție pentru calificarea directorilor și pentru cosmetizat CV-urile directorilor liberali

Agenția gestionează fonduri europene importante pentru dezvoltarea agriculturii românești și cu toate acestea Directorii Generali nu au o expertiză în acest domeniu, sau experiența acumulată se datorează unor detașări sau a unor posturi minore tot la AFIR.

Penultimul Director General venea dintr-un post de șef serviciu de la Constanta, unde s-a și reîntors, iar actualul Director General liberalul George CHIRIŢĂ a lucrat cea mai lungă perioadă în silvicultură și vânătoare meserii respectabile dar fără relevanță pentru o agenție care gestionează fonduri europene la nivel național, a avut o detașare ca director la un oficiu județean iar în 2022 a revenit în vârful ierarhiei A.F.I.R..

Ce îl recomandă ne este greu să ghicim în afară de funcția politică în partid(PNL), având în vedere activitatea de până acum  la A.F.I.R. marcată de lipsa unor strategii sau a unui aport personal, mulţumindu-se cu rolul de curea de transmisie între MADR și A.F.I.R..

În absența unei expertize în finanțe publice, în gestionarea fondurilor europene la nivel național, coroborate cu posturile fără relevanță pentru domeniu, directorii generali conduc agenția la un parcurs rușinos, al lipsei de strategii, al inerției instituționale, în care, de fapt agenția este condusă de nivelul doi și trei al aparatului de conducere, aspect recunoscut de chiar Directorii Generali.

Din aceste motive angajații A.F.I.R. cu o vechime de 10 -18 ani sunt condamnați să suporte mediocritatea, un parcurs profesional lipsit de perspective, obligați să suporte zilnic aroganța și lipsa de profesionalism a unor persoane numite în funcțiile de conducere prin diverse mijloace.

 • Nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă

Sindicatul Lucrătorilor din Europa afiliat la F.N.L. a făcut demersuri verbale și în scris, inclusiv la Ministerul Muncii, Inspecția Muncii și Inspectoratul Teritorial de Muncă privind lipsa unui contract colectiv de muncă la nivelul A.F.I.R. ceea ce reprezintă o încălcare a legislației.

În luna iunie 2023 conducerea A.F.I.R. anunță printr-un e-mail transmis de la „cabinet” transmis tuturor angajaților, declanșarea negocierilor la data de 5 iulie 2023 la sediul A.F.I.R., etajul 5.

Sindicatul Lucrătorilor din Europa afiliat la F.N.L. nu a fost convocat pentru participarea la prima ședință dedicată depunerii documentației solicitate, dar a luat act de e-mailul transmis angajaților și a confirmat participarea.

Cu o zi înainte de data întâlnirii pe data de 4 iulie 2023 tot de la „cabinet” este transmis un e-mail prin care întâlnirea este amânată cu o zi din 5 iulie în 6 iulie, fapt ce este de natură să facă aproape imposibilă participarea celor interesați, mai ales a celor care veneau din țară.

Pe data de 6 iulie 2023 cu ocazia primei întâlniri, conducere - sindicate, au fost prezente două sindicate Sindicatul PRO-EUROPA și Sindicatul Lucrătorilor din Europa.

În urma analizării documentațiilor depuse de cele doua sindicate concluzia echipei de negociere a A.F.I.R. a fost de admitere la negocieri a Sindicatul Pro-Europa prin Federatia AGROSTAR, iar reprezentanții Sindicatul Lucrătorilor din Europa a fost invitați să părăsească ședința fără să primească un proces verbal de ședință din care să rezulte motivul neacceptării la negocieri.

Decizia  echipei de negociere a A.F.I.R. este în opinia FNL profund viciată și nelegală motiv pentru care am solicitat în scris reluarea ședinței în condițiile legii, demers care a rămas fără răspuns și ne-a determinat să solicităm demiterea/demisia/încetarea delegării pentru directori care au condus echipa de negociere.

Documentele privind contestarea modului cum a decurs prima întâlnire au fost transmise Inspecției Muncii dar din păcate sindicatul nu a fost contactat și nici măsuri nu au fost luate.

 1. Angajarea prin concurs(alte metode) a unor persoane care au rude în agenție (în mod frecvent circulă in mediile de informare în masă informații despre astfel de situații, iar fenomenul se regăsește și în cadrul A.F.I.R.)

 

Solicităm corpului de control al MADR să facă o situație cu astfel de cazuri și să o prezinte opiniei publice.

FNL a sesizat o autoritate a statului să verifice modul de organizare și documentația, condițiile de participare la concurs pentru concursul de angajare pe funcții de execuție organizat în prima parte a acestui an, la A.F.I.R..

Răspunsul primit are temei legal, punctul de vedere al A.F.I.R.(instituția reclamată) și ne comunică faptul că sesizarea nu se confirmă, exact ca în cazul căminelor autoritățile (civile) ale statului, ne asigură că totul s-a desfășurat conform legii.

Cu toate acestea după primirea răspunsului de la autoritate angajați ai  A.F.I.R. ne sesizează cu privire la faptul că la acest concurs, CV-ul candidaților admiși nu denotă o expertiză în gestionarea fondurilor europene, dimpotrivă în servicii de îngrijire/înfrumusețare(nu detaliem pentru a nu aduce atingere onoarei candidaților, care probabil nu au vină).

Iată încă un aspect pe care corpul de control al MADR îl poate aprofunda.

 1. Delegarea pe funcții de conducere, un alt domeniu plăcut conducerii A.F.I.R., căci, cum poți să te asiguri că o persoană cu funcție de conducere îți rămâne “dator și ascultător“ – doar numindu-l cu delegare pe 6 luni.

Sigur că toate numirile au documente, cum ar fi recomandări de la șeful ierarhic, evaluări profesionale notate cu „foarte bine” pentru a conferi o aparență de legalitate(constatare găsită într-un raport al Corpului de Control al Primului-Ministru și care denotă un control făcut cu profesionalism, într-o altă speță la altă instituției).

Acesta reprezintă dovada profesionalismului să identifici fapte ascunse sub masca legalității.

În fapt se apelează la un termen folosit des la A.F.I.R. decizia este la mâna Directorului General(folosit vulgar de colaboratorii apropiați “stă in pixul Directorului General”)

Nu se procedează transparent la o minima selecție, angajații nu pot să se înscrie pentru o procedură de selecție.

Mai mult, sunt delegați pe post de director, consilieri fără experiență managerială dobândită în agenție, în detrimentul unor șefi de serviciu cum ar fi normal, să urci treptat în ierarhie,

 1. Mutarea temporară sau definitivă în cadrul agenției

Mutarea se face pe baza unei proceduri aprobate care adaugă la lege în mod nepermis, astfel că un angajat care dorește să ocupe un alt post în cadrul agenției este obligat de procedură să obțină cel puțin 6 semnături, din direcția de unde pleci, din direcția unde vrei să pleci, de la resurse umane și în final de la Directorul General.

Ce faci dacă una din aceste persoane nu vrea să semneze?

Prima variantă pe care o ai în viața reală este să apelezi la cineva care poate să influențeze persoana care refuză să își dea acordul.

Dacă nu cunoști o astfel de persoană trebuie să renunți, sau, să te umilești în fața unor șefi pentru a le obține semnătura.

Revenim și în acest caz la aparența de legalitate, refuzul invocat va fi motivat prin: lipsa de personal, volumul de muncă, etc., niciodată cel real, ce derivă din interese de grup, sau pentru punerea la punct a persoanei.

Astfel angajaților cu probleme de sănătate cornice sau cu vârste înaintate li se refuză posibilitatea legală de a se muta pe un post vacant iar alți colegi “în floarea vârstei” beneficiază de bunăvoința șefilor și se pot muta unde doresc iar dacă nu sunt posturi, se mută cu post la altă structură.

Pe ce ne bazăm afirmațiile? Pe cazurile de mutare aprobate și cele neaprobate, pe depopularea unor servicii sau direcții ca urmare a comportamentului și limbajului inadecvat și a managementului empiric folosit de către personalul de conducere și pe suprapopularea altor direcții.

 • Hârțuirea la locul de muncă, sub formele prezentate în literatura de specialitate ce merg până la atingerea stadiului de bournaut.

Există cel puțin o constatare a Corpului de Control al MADR, în cazul unui director de Oficiu Județean care a adresat cuvinte jignitoare la adresa unei subalterne și căreia i-a acordat o notă foarte mica la evaluarea profesională(afectându-i calificativul), pe care în timpul controlului nu a putut să o justifice.

Corpul de Control al MADR a recomandat încetarea delegării în postul de director. Din păcate direcția de resurse umane nu a soluționat corespunzător contestația angajatei, prin refacerea notării prin intermediul unei comisii și s-au mulțumit să-i recomande atacarea deciziei în instanță ceea ce presupune timp, bani și nervi.

Cu îngrijorare prezentăm situația în care șeful de serviciu din cadrul Corpului de Control al MADR este sunat de către fostul Director General care trece convorbirea pe public să audă colegii din biroul in care se afla și-l admonestează în legătură cu faptul că-și permite să invite un angajat al A.F.I.R. la sediul ministerului fără știrea Directorului General.

Vădit încurcat și timorat acesta se disculpă și spune că intenționa să-i transmită constatările corpului de control angajatului care a făcut sesizarea și că acesta(angajatul)insistă să le primească.

După admonestarea aplicată  fostul Director General Opreanu Dorin iese din birou satisfăcut că l-a pus la punct pe șeful de la corpul de control, iar subalternii au înțeles acest lucru.

După o astfel de demonstrație de forță față de un membru al Corpului de Control al MADR, nu ne este greu să înțelegem că alte aspecte sesizate nu s-au confirmat, mai ales ca șeful de serviciu în cauză a precizat informal că Doamna Hohlov Alina a ridicat tonul și la ei(membrii echipei de control).

Doamna Alina Hohlov a obținut acceptul(echipei de control) să participe la audierea de către echipa de control a angajatului care a transmis sesizarea și chiar să pună întrebări acestuia, la fel si fostul Director General Dorin Oprean.

La aceiași categorie intră și situația în care un șef serviciu admonestează subalternii în prezenta colegilor și a directorului, cu faptul că un subaltern a rămas pe ultimul loc la numărul de lucrări(logic fiind, că nu puteau fi toți pe locul 1,  iar numărul de lucrări efectuate era peste cel cerut de procedură), sau pentru așa-zise erori în redactarea rapoartelor, acorda, chipurile în glumă bile negre sau gri.

Lista poate continua cu amenințări mai mult sau mai puțin voalate ”dacă nu te liniștești mă ocup eu de tine”, “dacă nu vă vedeți de treabă …..(cuvinte vulgare)”, și exemplele poate continua cu ultimul caz semnalat de către Sindicatul lucrătorilor din Europa de curând Serviciului control intern și administrativ și altele care nu au fost aduse la suprafață.

O altă metodă de hărțuire a angajaților o reprezintă delegarea sau detașarea fără acordul salariatului, încărcarea peste medie cu sarcini de serviciu, lipsa sarcinilor de serviciu/izolarea, inducerea sentimentului că persoana este exclusă din colectiv, marginalizarea.

 

Empatia este un termen care lipsește din vocabularul multor directori, astfel angajaților cu încadrare în grad de invaliditate li se refuză drepturile conferite de lege, chiar și după ce obțin în scris de la Ministerul Munci răspunsuri care confirmă  aceste drepturi.

 • Calcularea și acordarea eronată a drepturilor salariale în mod repetat

In mod repetat și pentru foarte mulți angajați A.F.I.R. calculează eronat drepturile salariale pentru ca ulterior să solicite printr-un e-mail acestora să își dea acceptul pentru reținerea sumelor.

Mulți dintre angajați au solicitat explicații scrise cu privire la proveniența sumelor ce se doresc a fi reținute și nu și-au dat acordul scris.

Totuși prin e-mailul transmis către angajați s-a precizat că lipsa unui dezacord constituie acord din partea angajatului și se va trece la reținerea sumelor.

Cu toate presiunile făcute un număr relative mic de angajați raportat la sute de persoane care urma să aibă “poprire” pe salariu și-au exprimat dezacordul față de reținere unor sume din salariu.

Cum a procedat conducerea agenției? I-a contactat pe fiecare în parte pentru a-și retrage dezacordul și a fi de acord cu reținerea sumelor.

Corpul de Control al MADR poate să solicite tabelul cu dezacordurile inițiale și cu cele rămase și poate discuta cu persoanele care și-au retras dezacordul.

Au fost invocate atât motive de ordin umanitar respectiv “va plăti un coleg în locul tău” sau “vom pune noi directorii banii în locul tău” și chiar la amenințarea “o să vezi ce cheltuieli de judecată vei plăti”.

 1. Determinarea angajaților să renunțe la procesele intentate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

 Afectați de modul în care se calculează unele drepturi salariale, o parte din angajații A.F.I.R. s-au decis să acționeze în instanță agenția(A.F.I.R.)

În momentul în care Direcția Juridică a primit comunicarea referitoare la procesele intentate de angajați, majoritatea acestora au fost chemați de șefii lor, de șefii altor direcții au fost căutați la telefon și “sfătuiți” să își retragă cererea de chemare în judecată utilizând ca și în cazul precedent la o gamă largă de motivați și intimidări, cum ar fi că se vor sista unele drepturi bănești pentru toți angajații și ca se va da vina pe sindicatul Lucrătorilor din Europa, că stricăm imaginea A.F.I.R..

Cineva din conducere a pus la dispoziția angajaților un model de renunțare la proces.

Unii angajați au fost sunați la rude care ar fi trebuit sa-i determine să-și retragă cererea de chemare în judecată, pentru conducere orice.

Până la urmă angajații au renunțat in totalitate la proces.

Considerăm acțiunea concertată a conducerii A.F.I.R.,  ca o îngrădire a dreptului la justiție a angajaților și un mod de acțiune de tip mafiot

 1. Amestecul conducerii agenției in activitatea sindicală

În frunte cu Directorul General al agenției domnul CHIRIŢĂ George, doamna director HOHLOV Alina, doamna director FLOREA Alina, doamna director, dar si alte persoane cu funcții de conducere, își permit tot felul de recomandări referitor la modul de implicare, la apartenența la un sindicat sau altul, la cine sunt membrii, chiar să pună etichete ca  “doamna de la sindicat” sau să întrebe “ tu ești în sindicatul X?” să recomande liderului de sindicat unde și ce fel trebuie să fie un sindicat și ceea ce este mai grav să nu mai scrie adrese că nu rezolvăm nimic, cu alte cuvinte să renunțăm la lupta sindicală.

Pentru toate faptele relatate și pentru altele care așteaptă să fie descoperite de către instituțiile statului, care nu doresc să fie complice acestora, solicităm domnului Prim-ministru Marcel CIOLACU și domnului Ministru al Agriculturii demararea unui control de fond la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și implicit cerem

Încetarea delegării pentru:

 • Directorului General A.F.I.R domnul CHIRIŢĂ George

 

Demiterea:

 • Directorului de Resurse Umane(DGPPR) doamna HOHLOV Alina
 • Directorului Direcției Juridice, doamna FLOREA Alina

Încetarea delegării pentru:

 • Doamna director ANGHEL Delia de la Direcția Economică

A celorlalte persoane ce vor fi dovedite de către organele de control că au săvârșit abateri prin acțiunea sau inacțiunea lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Horațiu Raicu

Read 932 times Last modified on Monday, 31 July 2023 19:53
Login to post comments
© 2024 FEDERATIA NATIONALA A LUCRATORILOR