FNL

FNL

Călin Stegerean, managerul MNAR, minte:

 

a prejudiciat MNAR, institutie cu care se judeca în instanta

 

 

În urma reacției domnului Călin Stegerean, managerul Muzeului Național de Artă al României, cu un drept la replică în care amestecă situații diferite, omisiuni și minciuni, Sindicatul Pro Art din cadrul Muzeului Național de Artă a României, afiliat la Federația Națională a Lucrătorilor și Blocul Național Sindical, revine cu următoarele precizări în vederea corectei informări a opiniei publice.

Cea mai stupefiantă dintre aceste combinații de adevăruri, omisiuni și minciuni privește întocmai prejudiciul financiar produs de el, în legătură cu care domnul Stegerean afirmă următoarele: „[...] directorul general al MNAR, Călin Stegerean, a fost repus în funcție în urma unei hotărâri definitive pronunțată de Curtea de Apel București și confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta a obligat Ministerul Culturii să repună în executare contractul de management de la momentul întreruperii în anul 2017, respectiv prelungirea duratei sale cu timpul rămas neexecutat, până în anul 2025. Deși procesul a durat 4 ani, nicio instanță din cele menționate nu a reținut managementul defectuos la care v-ați referit în articol. Totodată, suma de 116.642,68 lei pe care o prezentați nu a figurat niciodată în sarcina acestuia. […] Prejudiciile constatate de Curtea Conturi a României cu ocazia controalelor efectuate periodic au fost atent monitorizate și instrumentate de conducerea muzeului. Aceste prejudicii, fie au fost acoperite de angajații vinovați pe baza unor înțelegeri, fie – în cazul persoanelor care nu mai lucrau în instituție – au fost acționate în instanță.”

Prejudiciul financiar produs în intervalul decembrie 2016 – august 2017 a fost constatat în anul 2018, în urma controlului Curții de Conturi. Conducerea MNAR de la acea vreme a fost obligată să-l acționeze în instanță pe domnul Stegerean în trei procese: dosarul 22257/3/2018, dosarul 31440/299/2018, respectiv dosarul 34262/299/2018.

 

Dosarul  22257/3/2018, vizând un prejudiciu de 45000 lei, a fost soluționat definitiv în 16 ianuarie 2020, „obligând pârâtul (Stegerean) la plata către reclamant (MNAR) a sumei de 45000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciu produs instituției, la care se adaugă dobânzi și penalități”. În acest proces, Ministerul Culturii a avut calitatea de intimat intervenient. Sursa sentinței în primă instanță: Tribunalul BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro); Sursa hotărârii definitive: Curtea de Apel BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro)

 

Dosarul 31440/299/2018, având ca obiect un prejudiciu de 500 de lei, a fost soluționat în primă instanță, în 16 aprilie 2019, cu următoarea rezoluție: „obligă pârâtul (Stegerean) la plata către reclamantă a sumei de 500 de lei cu titlu de contravaloare prejudiciu, sumă ce va fi actualizată […]”. Sursa aici: Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro)

 

În sfârșit, dosarul 34262/299/2018, vizând un prejudiciu de 45360 lei, a fost soluționat în primă instanță în data de 31 martie 2020 cu următoarea rezoluție: „obligă pârâții (Stegerean și SAGA HR ADVISORY SRL) în solidar la plata către reclamant a sumei de 45360 lei reprezentând despăgubire și la plata dobânzii legale aferentă debitului principal […]”. Sursa: Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro) 

 

Prin urmare, contrar celor afirmate în dreptul la replică, domnul Călin-Alexiu Stegerean a prejudiciat MNAR, realitate constatată definitiv într-un dosar (22257/3/2018), și parțial în alte două (31440/299/2018 și 34262/299/2018). Actualmente, el se află în dubla calitate de pârât și de reclamant (ca reprezentant al MNAR). Această situație, în care managerul celui mai important muzeu de artă din România este acționat în instanță chiar de instituția pe care o conduce, indiferent de hotărârea definitivă, produce un prejudiciu de imagine pentru instituție.

 

Domnul Stegerean se referă la procesul său cu Ministerul Culturii, soluționat definitiv în 22 aprilie 2021, afirmând următoarele: „[...]Aceasta (hotărârea definitivă) a obligat Ministerul Culturii să repună în executare contractul de management de la momentul întreruperii în anul 2017, respectiv prelungirea duratei sale cu timpul rămas neexecutat, până în anul 2025.

Din nou, domnul Stegerean trunchiază și reinventează realitatea. Sentința în cauză este următoarea: „[…] obligă pârâtul (Ministerul Culturii) la reluarea procedurii de evaluare a activităţii de management aferentă perioadei 24.06.2016 – 31.12.2016. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară prin executarea de către acestea a contractului de management nr. 65/2016, precum şi obligarea pârâtului la plata de despăgubiri, reprezentând echivalentul remuneraţiei lunare de care ar fi beneficiat reclamantul începând cu data de 04.08.2017 şi până la punerea în executare a prezentei hotărâri.” Sursa hotărârii în primă instanță, menținută și la recurs: Curtea de Apel BUCUREŞTI - Informaţii dosar (just.ro) 

 

Conform hotărârii instanței, pe baza căreia Ministrul Culturii a emis în 6 mai 2021 ordinul de repunere în funcție, domnul Stegerean urma să fie evaluat parțial, ceea ce s-a și întâmplat, obținând nota 7,38. Ceea ce nu rezultă nici din decizia instanței și nici din afirmațiile domnului Stegerean este faptul că mandatul său, în baza contractului nr. 65/24.06.2016, se încheia de drept în 24 iunie 2021. Faptul că a fost despăgubit cu „echivalentul remuneraţiei lunare” pentru întregul interval de aproape 4 ani în care nu a mai fost managerul MNAR echivalează cu consumarea acelui mandat. La încheierea lui, potrivit legislației în vigoare, Ministerul Culturii avea obligația să facă o evaluare finală, independent de realitatea judiciară a mandatului. Dacă domnul Stegerean ar fi obținut minim nota 9, mandatul său ar fi continuat, în caz contrar urmând a fi demis și lansat un nou concurs de management. Ministrul Culturii a ales însă o soluție surpriză, antepronunțându-se asupra evaluării finale prin prelungirea contractului nr. 65 / 24.06.2016.

Decizia Ministrului Culturii de a dispune dublarea unui mandat, și implicit remunerația aferentă, este un lucru suspect, asupra căruia cei abilitați ar trebui să se uite mai atent, cum ar fi trebuit să se uite și factorii decidenți implicați, respectiv Secretariatul de Stat care răspunde de muzee, Departamentul Juridic și cel al Unității Centrale de Management din cadrul Ministerului Culturii.  

În replica sa, domnul Stegerean se referă la acuzația de „management defectuos”, afirmând că „în perioada respectivă (2016 – 2017) nu s-a înregistrat nicio petiție a sindicatului către directorul general”. Altfel spus, el consideră că acuzația de „management defectuos” nu se susține pentru că nu a fost adresată în timpul primului său mandat. În realitate, managementul defectuos a fost constatat de Curtea de Conturi după destituirea lui și a fost documentat în presă (în articolul Audit la MNAR pe 2017 – Management defectuos, bani „pierduți” în urma închirierii unor spații, achiziții netransparente, publicat în 19 martie 2019 pe site-ul www.news.ro), articolul făcând publice, între altele, următoarele constatări: „Muzeul nu a procedat la înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a unor acţiuni deţinute la diverse fonduri, primite prin donaţie (moştenire) în valoare de 279.000 de lei, determinând astfel reflectarea necorespunzătoare în contabilitate a acţiunilor deţinute şi a dividendelor aferente. MNAR a pus la dispoziţie un spaţiu în incinta muzeului, în vederea organizării unui eveniment în perioada 12-13 decembrie 2016, în baza unui proces-verbal de predare a spaţiului, fără existenţa prealabilă a unui contract de colaborare între părţi şi fără a fi obţinute venituri în sumă de 45.000 lei, conform tarifelor aprobate. Acordul de colaborare s-a încheiat ulterior desfăşurării evenimentului şi fără obţinerea acordului ordonatorului principal de credite. Prin urmare, bugetul MNAR a fost prejudiciat cu suma de 45.000 de lei, prin neîncasarea unor venituri provenite din utilizarea unor spaţii din incinta acestuia, pentru organizarea unor evenimente. […]

La nivelul muzeului s-a constatat faptul că au fost efectuate achiziţii directe fără utilizarea Sistemului electronic al achiziţiilor publice (SEAP), încălcându-se astfel principiile transparenţei şi publicităţii prevăzute de lege, unele achiziţii de produse realizându-se în baza unui referat de necesitate, fără existenţa prealabilă a unui anunţ în SEAP şi fără a se încheia un contract de prestări servicii. Publicarea anunţului în SEAP s-a realizat pe baza unei oferte de preţ acceptată în prealabil de furnizor, iar aprobarea colaborării cu furnizorul a fost solicitată conducerii entităţii printr-o Notă justificativă. În concluzie, nu s-a asigurat un tratament egal tuturor operatorilor economici, transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică, respectiv promovarea concurenţei între operatorii economici. […]

A fost achitată suma de 22.000 de lei fără documente justificative prin care să fie probată contraprestaţia serviciilor de mentenanţă a echipamentelor de climatizare. Au fost identificate situaţii de afectare a bugetului instituţiei prin plata unor amenzi contravenţionale fiind rezultatul sancţionării unui management defectuos şi al nerespectării cadrului legal cu privire la operaţiunile desfăşurate de muzeu şi pentru care nu au fost instituite măsuri de recuperare a sumelor de la persoanele sancţionate. S-a mai constatat gestionarea deficitară a resurselor financiare alocate pentru organizarea unei expoziţii prin achiziţionarea unei cantităţi mari de material lemnos şi materiale promoţionale pentru promovarea expoziţiei, dar şi imobilizarea de fonduri prin existenţa unor stocuri fără mişcare sau cu mişcare lentă în valoare de 827.000 lei, compuse din publicaţii, respectiv cataloage şi diverse afişe.

În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat destinate finanţării activităţilor muzeistice nu este în concordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea.” Sursa: Audit la MNAR pe 2017 - Management defectuos, bani... | News.ro

 

În consecință, acuzația de „management defectuos” a fost formulată inițial de Curtea de Conturi, fiind preluată ulterior de Sindicatul ProArt. Din păcate, sunt toate șansele ca același tip de management să se reproducă în continuare, dând lovitura de grație unei instituții – Muzeul Național de Artă al României – aflată în pragul colapsului.     

 

 

Președinte,


Horațiu Raicu

 

COMUNICAT

 

S.O.S. - Muzeul Național de Artă a României

 

     Sindicatul Pro Art din cadrul Muzeului Național de Artă a României, afiliat la Federația Națională a Lucrătorilor și Blocul Național Sindical, își exprimă indignarea față de managementul defectuos al acestei instituții de cultură de prim rang, de către  dl Călin Alexiu Stegerean.  

     Astfel, actualul manager al Muzeului Național de Artă a României dl. Călin Alexiu Stegerean, a fost repus în funcție de Ministerul Culturii prin Ordinul Ministrului Culturii nr.442 din 06.05.2021 ca urmare a contestării în instanță a deciziei de privind rezultatul evaluării activității de management, fiind evaluat cu un punctaj de 6,25, consecința fiind încetarea contractului de management. Instanța de fond anulează Raportul de evaluare nr. 678/27.07.2017, procesele verbale nr. 678/27.07.2017 și nr. 676/27.07.2017, Grilele de evaluare și procesul verbal al ședinței comisie de soluționare a contestațiilor nr. 729/03.08.2017.

     Anulează Ordinul nr. 2533/03.08.2017 și Ordinul nr. 419/04.08.2017 și, pe cale de consecință, obligă pârâtul la reluarea procedurii de evaluare a activității de management aferentă perioadei 24.06.2016 – 31.12.2016.

”Dispune repunerea părților în situația anterioară prin executarea de către acestea a contractului de management nr. 65/2016, precum și obligarea pârâtului la plata de despăgubiri, reprezentând echivalentul remunerației lunare de care ar fi beneficiat reclamantul începând cu data de 04.08.2017 și până la punerea în executare a prezentei hotărâri”.

     Ministerul Culturii formulează la Înalta Curte de Casație și Justiție recurs, instanța respinge recursul formulat de pârâtul Ministerul Culturii împotriva Încheierii din 2 iulie 2018 și Sentinţei nr.706 din 25 februarie 2019 ale Curţii de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ și fiscal și recursul incident formulat de reclamantul Călin Alexiu Stegerean împotriva aceleiași sentinţe, ca nefondat . Consecința fiind repunerea în funcția de manager a dlui. Călin Alexiu Stegerean în baza contractului de management nr. 65/2016, conform dispozițiilor instanței, contractul de management fiind încheiat pentru o perioadă de 5 ani.

     Ceea ce este de neînțeles este faptul că, Ministerul Culturii încheie un act adițional pentru prelungirea contractului de management nr. 65/2016 până în anul 2025, Ori, dacă Ministerul Culturii își menține poziția formulată în instanță dar și în ceea ce privește managementul defectuos de ce nu a încetat contractul de management la termen ?

     Instanța obligă Ministerul Culturii la ”... repunerea părților în situația anterioară prin executarea de către acestea a contractului de management nr. 65/2016, precum și obligarea pârâtului la plata de despăgubiri, reprezentând echivalentul remunerației lunare de care ar fi beneficiat reclamantul începând cu data de 04.08.2017 și până la punerea în executare a prezentei hotărâri..”, deci nu la prelungirea contractului de management.

     Ceea ce este de neînțeles este și faptul că Ministerul Culturii nu ține cont de următoarele aspecte:

  • managerul se află într-o stare de incompatibilitate având în vedere că are el însuși proces cu Muzeul Național de Artă al României, proces în care are calitate de pârât. Ori, este nefiresc să fi manager, să ai în subordine oficiul juridic și totodată să conduci instituția al cărei buget l-ai prejudiciat și care ți-a deschis acțiune în instanță pentru recuperarea prejudiciului;
  • managementul defectuos în perioada iunie 2016 - august 2017, perioadă în care a adus prejudicii la bugetul instituții în valoare de 116.642,68 lei, conform raportului de control al Curții de Conturi a României; 
  • totodată Ministerul Culturii nu a avut în vedere nici aspectele privind hotărârile judecătorești prin care instanța a constatat prejudiciile cauzate de dl. Călin Alexiu Stegerean în calitate de manager;
  • nu se dorește punerea în aplicare a prevederile OUG 68/2013, pct.26, lit g.care face referire la cazurile când unui manager îi poate înceta contractul de management:"g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27."

     De la repunerea în funcție managerul nu dispune scoaterea la concurs a posturilor vacante disponibile. Conform statului de funcții publicat pe site-ul muzeului în luna martie 2021, deficitul de personal este foarte mare, 53 de posturi vacante dar bugetate. Serviciul Monitorizare Sisteme Electronice de Avertizare și Pază - Supraveghere, are cel mai mare deficit de personal 24 de posturi. Nu se dorește ocuparea acestora deoarece  dl Călin Stegerean dorește externalizarea acestui serviciu. De reținut că Biroul Securitate - Pază - Supraveghere se ocupă strict de monitorizarea, paza și supravegherea patrimoniului național, iar lipsa personalului duce la periclitarea siguranței acestuia.

     Aceași situație o găsim și în rândul specialiștilor din secțiile de restaurare și conservare. Dar pe manager, pe directorul economic și pe șefa resurse umane nu-i interesează acest aspect, nici măcar acum când legea în vigoare permite să se facă angajări până în luna septembrie,

     Față de aspectele menționate sindicatul a solicitat Ministerului Culturii trimiterea Corpului de Control al Ministrului în vederea verificării activității Muzeului Național de Artă a României și a modalității prin care Muzeul Național de Artă a recuperat prejudiciile, ministerul în loc să verifice activitatea de management prelungește contractul printr-un act adițional .

     Ținând cont că, muzeul este custodele multor opere de artă care au o valoare incomensurabilă, opere de artă care trebuie protejate, puse în valoare, ori toate acestea nu se pot face decât printr-un bun management dar și cu personal suficient.

     Vor urma noi dezvăluiri complete privind modul în care nu se respectă drepturile statuate prin lege și aici ne referim la modalitatea absolut ordinară prin care se calculează sporurile existente în instituție, sporurile fiind calculate la nivelul salarial al anului 2018 și nicidecum la nivelul salariului brut aferent anului 2020, ceea ce aduce un deficit salarial cuprins între 80-150 lei/salariat.

 Președinte,

Horatiu Raicu

 

 

      

 

 

13 aprilie 2021

 

Comunicat de presă

 

Guvernul Cîțu, ostil dialogului social și interesului general, trebuie să plece!

                                                                                            

Organizațiile sindicale reprezentative la nivel național – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația Națională a Sindicatelor Libere-Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Sindicală Națională Meridian – organizează simultan acțiuni de protest miercuri, 14 aprilie 2021, în intervalul orar 11.00 – 13.00, în Piața Victoriei.

În contextul restricțiilor legale în vigoare, acțiunile se desfășoară în locații distincte, dar simultan, având revendicări comune: un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă, aplicarea corectă a legislației!

Nemulțumirile sindicale sunt determinate de măsurile adoptate de actualul guvern și refuzul constant al dialogului social. Costurile crizei sanitare și economice sunt trecute exclusiv în seama lucrătorilor și a categoriilor celor mai vulnerabile, în timp ce privilegiații își conservă și extind beneficiile.

Menținerea salariului minim la un nivel atât de scăzut, în condițiile în care în ultimii doi ani toate țările europene au crescut semnificativ salariile minime, mărește ecartul salarial față de Europa, condamnând în continuare România la subdezvoltare, iar românii la sărăcie și migrație. Prețurile în schimb cresc accelerat, numai prețul la energie înregistrând un salt de cca. 18%. La aceasta se adaugă lipsa interesului față de măsurile de protecție socială destinate lucrătorilor care își pierd locul de muncă, nivelul ajutorului pentru șomaj fiind complet inadecvat pentru a reprezenta o plasă de siguranță până la găsirea unui nou loc de muncă.

Chiar și în cazul sectoarelor de activitate sau întreprinderilor care au avut rezultate bune și foarte bune în perioada pandemiei, angajații nu pot beneficia de o recompensă echitabilă a efortului lor, din cauza menținerii blocate a negocierilor colective, ca efect al Legii nr. 55/2020 și al nemodificării Legii dialogului social.  

În ce privește pensiile, neindexate nici măcar cu rata inflației, și inițiativele legislative aiuristice, precum cea privind “opțiunea” pentru pensionarea la 70 de ani, este evident deja că actualul guvern nu urmărește realizarea echității promise, ci doar temporizarea problemelor prin acțiuni de imagine.

În final, reducerea bugetului sănătății și educației, în plină criză sanitară, a fost o decizie cinică, asumată integral de coaliția de guvernare și pentru care aceasta trebuie să-și asume toate consecințele.

Menționăm, de asemenea, atitudinea ostilă manifestată de reprezentanții guvernului față de lucrătorii din sistemul public – care de altfel ar trebui să fie partenerii principali într-o situație de criză, campania de denigrare la care sunt supuși, amenințările constante cu restructuarea și scăderea veniturilor, mai ales în condițiile unui deficit de personal, nu numai în sănătate, dar și în sistemul public de pensii, educație și alte  instituții ale statului.  

Confederațiile sindicale reprezentative din România consideră că actualul executiv nu guvernează în interesul cetățenilor și trebuie să plece. Acesta este principalul mesaj pe care îl vom transmite miercuri, 14 aprilie 2021, Guvernului României.

COMUNICAT

 

Federația Națională a Lucrătorilor,  federație ce reprezintă interesele lucrătorilor din sectoarele de activitate precum telecomunicații, agricultură, comerț, administrație publică, protestează vehement față de proiectul de ”Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” elaborat de Guvernul României și înaintat Parlamentului României în vederea aprobării acestuia în regim de urgență, prin intermediu căruia Guvernul României intenționează suspendarea pe durată nelimitată o serie de drepturi ale lucrătorilor din România, așa cum sunt acestea specificate în Codul Muncii.

 

Lucrătorii sunt oricum foarte expuși în această perioadă, sănătatea lor și a familiilor lor este în mod direct și semnificativ influențată de măsurile de protecție dispuse de angajator la locul de muncă. În loc să instituie măsuri clare de protecție a sănătății la locul de muncă, Guvernul ajută angajatorii să dispună în mod discreționar de lucrători.

 

Proiectul de act normativ în forma în care a fost trimis către Parlament, abrogă practic reglementări esențiale ale Codului Muncii, și astfel va acorda drepturi disproporționate angajatorilor în raport cu salariații, si prin urmare, va afecta principiile privitoare la caracterul consensual și sinalagmatic al contractului de muncă. Guvernul României va afecta în mod grav drepturi constituționale ale lucrătorilor, precum si dreptul la negocieri colective, dreptul la grevă, dreptul la acțiuni de protest.

 

Prin acest proiect de lege Guvernul României deschide și mai larg poarta către noi abuzuri ale angajatorilor, oferindu-le acestora si posibilitatea de a modifica unilateral elemente esențiale ale contractului de muncă, ca de exemplu: timpul de muncă, durata muncii, modul de organizare a muncii, felul și locul muncii, obligarea la activități suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului, etc.

 

De asemenea, prin propunerea sa, Guvernul României experimentează săptămâna de lucru la 54 de ore, o inițiativă nemaivăzută din 1919, când a fost adoptată Convenția OIM nr. 1 privind durata muncii și până astăzi. Practic, Guvernul României nu se sfiește să propună încălcarea unor drepturi reglementate si de Constituția României cum ar fi: art. 41 alin. (3) – privind durata medie a timpului de muncă; art. 41 alin. (5) – privind dreptul la negocieri colective în materie de muncă; art. 43 – privind dreptul lucrătorilor la acțiuni colective de protejare a drepturilor lor; art. 39 – privind libertatea întrunirilor, dar si drepturi civile esențiale ale omului, cum ar fi caracterul consensual al contractului de muncă.

 

Guvernul României dorește să transforme în fapt starea de alertă într-o veritabilă stare de urgență, deși Constituția nu reglementează, în rândul măsurilor excepționale ce pot fi instituite conform art. 93, o astfel de instituție juridică. Potrivit art. 93, Constituția recunoaște drept măsuri care pot justifica limitări temporare ale drepturilor cetățenilor, doar starea de urgență și starea de asediu, astfel că, în reglementarea stării de alertă nu putem fi de acord cu renunțarea la drepturi esențiale ale lucrătorilor reglementate de Codul muncii și de Convențiile și Directivele pe care România le-a ratificat și care sunt parte a dreptului intern.

 

În concluzie Guvernul României, prin starea de alertă pe care o reglementează, propune restricții ale drepturilor lucrătorilor, și mai dure, și mai grave decât cele impuse prin Decretele Președintelui României privitoare la starea de urgență.

 

Prin proiectul de lege propus de Guvernul României se arată vădit ca politicul este dezinteresat de sănătatea lucrătorilor, în condițiile în care, pe perioadă nedeterminată, instituie încălcări ale Convențiilor OIM, ale Directivelor Europene, Codul muncii sau ale acordurilor internaționale a căror consecință este vulnerabilizarea salariaților afectați, respectiv capacitatea de refacere a organismului si slăbirea imunității acestora.

 

Ori in sensul in care Guvernul României dezvolta și apără alte interese decât cele ale lucrătorilor din țara noastră, în acest context, cerem Parlamentului Românei să elimine în totalitate prevederile proiectului de lege (privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19) ce instituie suspendarea unor drepturi ale lucrătorilor.

 

FACEM APEL LA PARTIDELE POLITICE REPREZENTATE ÎN PARLAMENT să blocheze inițiativa Guvernului României condus de președintele PNL, partid la guvernare care dorește in acest fel să bulverseze complet relațiile de muncă.

 

Așadar, cerem ca PARTIDELE POLITICE RESPONSABILE să elimine „sclavia” din proiectul de lege al Guvernului României privind măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

 

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A LUCRĂTORILOR .

                                 

                                                       PRESEDINTE,                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

 

                                                     HORATIU RAICU                                                                                                                                                           BICA FLORIN

 

                 

                                                                  

 

COMUNICAT

 

 

Federația Națională a Lucrătorilor federație care are membri pe lângă alte categorii profesionale și producători agricoli precum și crescători de animale și Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt au solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale modificarea sau clarificarea Art.3 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 10 aprilie 2020 . Potrivit textului din Ordonanța de Urgență ” Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol”, de asemenea potrivit alin.2 deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție la locul de comercializare, respectiv piața agro alimentară precum și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător .își exprimă indignarea și dezamăgirea față de măsurile adoptate de Guvernul României în contextul stării de urgență generate de pandemia COVID-19.

Fiind o greșeală impardonabilă în textul Ordonanței Militare nr. 8, am solicitat modificarea sau clarificarea Ordonanței Militare nr.8 în sensul că producătorii agricoli dețin atestat de producător în conformitate cu dispozițiile Legii 145/2014, atestatul de producător și numai în baza acestuia producătorii agricoli pot avea acces în spațiile de vânzare distincte și semnalizate corespunzător. Totodată vă solicităm să aveți în vedere și faptul că mare parte din producătorii agricoli ca urmare a accesării de fonduri europene sunt deținători de PFA-uri, II-uri sau IF-uri prin intermediul cărora își comercializează producția agricolă în piețele agro alimentare, aceștia nefiind samsari fiind producători agricoli care plătesc taxe și impozite la stat. Pentru producătorii agricoli deținători de PFA-uri, II-uri, IF-uri, vă solicităm să aveți în vederea codurile CAEN principale, ca de exemplu cod CAEN 0113 (Cultivarea legumelor și a pepenilor a rădăcinoaselor și tuberculilor), cod CAEN pe care îl dețin marea majoritatea a PFA-urilor, II-urilor, IF-urilor, care cultivă și comercializează legume, dar trebuie să țineți cont și de crescătorii de animale precum și celelalte categorii de producători agricoli deținători de PFA, II, IF.

Așteptăm ca Ministerul agriculturii și Dezvoltării rurale să constituie grupul de lucru format din: reprezentanți ai ministerului, ai producătorilor agricoli și crescătorilor de animale, ai sectorului comercial, ai mediului de afaceri din industria alimentară,  dar și ai reprezentanților lucrătorilor din aceste domenii. Obiectivul acestui grup de lucru ar fi acela de a definitiva un pachet de măsuri concrete care să sprijine producătorii agricoli, crescătorii de animale dar și industria alimentară, pentru a continua să producă și în special pentru a-și putea desface produsele la prețuri rezonabile, pentru producători dar și pentru populație.

Grupul de lucru astfel constituit ar putea fi implicat în monitorizarea și evaluarea condițiilor de furnizare a mărfurilor în sectoarele agroalimentare și de vânzare cu amănuntul, în contextul pandemiei de COVID-19, contribuind astfel pozitiv la găsirea celor mai corecte soluții la provocările identificate în mod direct, atât în scop preventiv, cât și  corectiv. Se vizează astfel menținerea sau restabilirea condițiilor normale de aprovizionare. De asemenea, grupul de lucru ar trebui să aibă ca sarcină monitorizarea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, pentru a asigura o monitorizare eficientă a evoluției situației economice a companiilor din sector.

Trebuie evitate pierderile de producție care survin în special ca urmare a faptului că nu mai pot accesa clasicele canale pentru a-și comercializa toată producția obținută, totodată vremea capricioasă din această perioadă amplifică efectele negative resimțite de producătorii agricoli.

Pentru a-și putea asigura traiul de subzistență o parte din producători deținători de PFA-uri, II-uri, IF-uri, au ales și aleg în continuare ”șomajul tehnic”, însă este vital ca sectorul agricol să continue să funcționeze pentru a limita efectele pandemiei asupra economiei.

În consecință, din punctul nostru de vedere ar trebui luate măsuri de urgență pentru a sprijini producătorii agricoli dar și crescătorii de animale pentru a continua să funcționeze la parametrii normali, în special având în vedere fracturarea lanțurilor de aprovizionare pentru produsele din import, una dintre măsurile urgente care trebuie luate fiind modificarea sau clarificarea Ordonanței Militare nr.8, pe lângă alte măsuri urgente .

 

Cu stimă,

 

        PREȘEDINTE FNL,                                                                         PREȘEDINTE SPA OLT,

 

           Horațiu Raicu                                                                                          Păunel Ion

 

 

 

COMUNICAT

Federația Națională a Lucrătorilor federație care are membri pe lângă alte categorii profesionale și producători agricoli precum și crescători de animale și Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt își exprimă indignarea față de lipsa de comunicare și strategie din partea Ministerului Agriculturii. Se observă faptul că Ministerul Agriculturii sa transformat în ”Agenție de plăți” uitând că are o responsabilitate față de fermieri dar și față de lucrătorii din sectorul agricol.

În acest context considerăm oportun ca, Ministerul Agriculturii să publice situația societăților comerciale din agricultură și industrie alimentară respectiv a deciziilor luate de angajatori cu privire la salariați, respectiv câte contracte individuale de muncă suânt suspendate, câte contracte de muncă sânt încheiate, câte societăți comerciale și-au suspendat activitatea. Dacă conducerea Ministerul Agriculturii consideră că este depășită de situație și nu poate face față presiunii pot face același lucru ca Ministrul Victor Costache. Printre prioritățile din programul de guvernare se regăsesc : ” O altă prioritate pentru România constă în susținerea generațiilor tinere de fermieri în scopul menținerii unui mediu rural activ ... .  Pentru Partidul Național Liberal, prioritățile din domeniul agriculturii și industriei alimentare sunt ... creșterea accesului la piață al produselor românești pe piața internă și externă”.

Ori, nu sa luat nici o decizie privind cele sus menționate, mai mult din comunicările publice nu rezultă vreun interes imediat privitor la  asigurarea hranei și în principal a legumelor proaspete populației. Așa cum am menționat poate ar fi corect din partea dumneavoastră și a echipei să faceți același lucru ca Ministrul Victor Costache. În momentul de față legumicultorii sunt nevoiți să arunce recoltele datorită lipsei de decizie, de interes și de asumare a unor măsuri clare și coerente, opinăm că trebuie să vă asumați decizia Ministrului Victor Costache . Cum considerați dumneavoastră că, creșteți accesul pe piață a produselor Românești, fără să luați o decizie în acest sens ? Nu există vreo comunicare privind măsurile pe care intenționați să le luați în contextul în care Uniunea Europeană a suspendat ”Pactul de stabilitate și creștere”, acest lucru însemnând că, guvernele țărilor membre pot cheltui oricât pentru a-și salva economia, fără a mai fi obligate să-și limiteze deficitul bugetar la 3% din PIB.

 Ne dorim menținerea ”integrității pieței unice de către statele membre ” dar,  asigurarea faptului că verificările la frontiere nu perturbă în mod inutil libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE este și în competența altor ministere, Ministerul Agriculturii ar trebui să asigure ”un culoar” produselor obținute de producătorii agricoli autohtoni. Dacă preocuparea ministerului este aceea că ” Nu ar trebui să se permită, în niciun caz, întârzieri ale livrărilor de alimente la punctele de frontieră ” atunci ce facem cu legumele produse în fermele proprii și aruncate de producători (și acestea intră în categoria alimentelor) ca urmare a faptului că nu au unde să le comercializeze ?   

Aveți obligația de a lua măsuri urgente privind producătorii agricoli mici, fermele de familie, să protejați producătorii autohtoni, aveți responsabilitate față de aceștia pentru că și ei sunt cetățeni ai României și ei trebuie protejați de COVID-19, ori acest lucru poate fi făcut numai dacă luați măsuri privind comercializarea direct de la fermă. Aveți responsabilitate și față de salariații din sectorul agricol și alimentar, ar fi trebuit ca până în momentul de față să aveți o situație privind contractele de muncă, situația zilierilor, iar societățile comerciale care nu respectă dispozițiile legale să fie penalizate.

În consecință trebuie luate de urgență măsuri, găsite soluții ca producătorii agricoli să își poată comercializa producția obținută în ferme și nu măsuri pentru viitor.

 

 

                                                                    PREȘEDINTE,                                                                       

 

                                                                                       Horațiu Raicu                                                                                         

 

Monday, 23 March 2020 12:09

Comunicat

 

 

 

 

COMUNICAT

 

 

Federația Națională a Lucrătorilor federație care are membri pe lângă alte categorii profesionale și producători agricoli precum și crescători de animale și Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt își exprimă indignarea și dezamăgirea față de măsurile adoptate de Guvernul României în contextul stării de urgență generate de pandemia COVID-19.

În acest context, Guvernul României nu a adoptat nici o măsură pentru producătorii agricoli, nu a adoptat nici un fel de măsură de natură să asigure populației legume și fructe produse de către producătorii autohtoni.

În contextul măsurilor impuse privind circulația dar și a faptului că în anumite zone sau închis piețele agro-alimentare și piețele en-gros . Ori în acest context este de neînțeles de ce Ministerul Agriculturii și Guvernul României nu și-a data interesul să găsească măsuri prin care legumele și fructele produse autohton să ajungă în magazinele de cartier și/sau în supermarketuri ori hipermarketuri. Totodată nu sau avut în vedere producătorii agricoli și crescătorii de animale care în mare parte au PFA-uri, II sau IF-uri și care nu sunt protejați sub nici o formă de prevederile legale adoptate deși aceștia sunt contributori la bugetul de stat și la bugetele de asigurări sociale conform dispozițiilor legale .

De asemenea nu sau avut în vedere zilierii care ca urmare a restrângerii activității nu beneficiază de nici o prevedere legală, OUG-ul adoptat se referă la persoanele cu contracte individuale de muncă, ori zilierii sunt pe lege specială nefiind asimilați de Ordonanța de Urgență.

În acest context cerem de urgență Guvernului României și Ministerului Agriculturii să identifice măsuri prin care legumele și fructele produse autohton să ajungă în magazine, totodată să dispună măsuri prin care să se instituie un control asupra prețurilor de comercializare a legumelor și fructelor deoarece în momentul de față în piețe și magazine prețurile au ajuns la un nivel greu de controlat deși producătorii agricoli vând la prețuri foarte mici . Practic sunt încurajați ”samsarii” de produse care găsesc tot felul de subterfugii pentru a achiziționa produse agricole la prețuri derizorii și de a le comercializa la prețuri triple sau mai mari.

Dacă nu se vor lua de urgență măsuri pentru producătorii agricoli aceștia vor fi decapitalizați, nu vor mai fi în măsură să producă facilitând astfel importurile care oricum au crescut de la an la an acest lucru fiind vizibil în balanța de deficit comercial a României.

 Considerăm că este la îndemâna Ministerului Agriculturii să propună Guvernului României să scutească de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat pe producătorii agricoli individuali, dar și  PFA-uri, II-uri, IF-uri care fac dovada comercializării produselor prin forme asociative (cooperative, asociații de producători, alte forme prevăzute de lege) dar și măsuri de colectare și distribuție a produselor agricole, Ministerul Agriculturii și Guvernul României având această responsabilitate față de producătorii agricoli mici și medii.

În contextul în care UE a dat undă verde privind acordarea unui ajutor de stat până la 100 000 de euro care poate fi acordat producătorilor agricoli cerem luarea de măsuri în acest sens pentru ajutarea fermelor mici și a fermelor de familie iar în contextul aprovizionării consumatorilor cu hrană atât de necesară populației în această perioadă cerem autorităților implicare imediată pentru a găsii pârghiile de colectare și distribuire doar a produselor românești și chiar interzicerea importurilor de legume, fructe etc din spațiul intracomunitar și din afara acestuia. La această dată fermierii mici din România pot asigura cantitățile necesare de legume proaspete. Cerem implicarea autorităților locale a Primarilor în special pentru a ajuta producătorii locali de hrană în promovarea și în primul rând desfacerea producției. În această perioadă România se află și sub cod galben și portocaliu de vreme rea de aceea cerem MADR și primarilor să monitorizeze cu atenție ce pagube pot avea fermierii și găsirea imediată de soluții financiare.

 Dacă nu se vor lua de urgență măsuri producătorii agricoli vor ajunge să fie asistați social acest lucru datorându-se unei lipse de viziuni privitoare la producătorii agricoli.

Numai împreună putem reuși, Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt și Federația Națională a Lucrătorilor vă vor ține la curent în permanent cu evoluția evenimentelor și a situațiilor care vă privesc în mod direct și vom fi mereu alături de dumneavoastră.

 

Cu stimă,

 

             PREȘEDINTE FNL,                                                                         PREȘEDINTE SPA OLT,

 

       Horațiu Raicu                                                                                     Păunel Ion

Friday, 07 February 2020 20:34

Prezentare federatie

Federația Națională a Lucrătorilor este o organizaţie profesionala de ramură, democratică fără caracter politic, constituită la nivel naţional, pe baza liberului consimţământ organizaţii legal constituite, din autorităţile şi instituţiile publice şi din institutii de interes public si privat.

Federația Națională a Lucrătorilor se inspiră în acţiunile sale din valorile Declaraţiei universale a drepturilor omului, prevederilor constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, concepţia democratică a societăţii, libertate, justiţie şi solidaritate.

Federația Națională a Lucrătorilor respectă autonomia intrinsecă a organizaţiilor sale afiliate, dar este abilitată să ia cunoştinţă şi să verifice aplicarea statutului federaţiei şi a altor reglementări şi programe adoptate de către organele de conducere ale acesteia. Ea va asigura în acelaşi timp, după posibilităţi, sprijin logistic organizaţiilor membre şi persoanelor care exercită o meserie sau profesie în mod independent, la cererea acestora.

Federația Națională a Lucrătorilor are la baza organizării şi activităţii sale dreptul legal al lucrătorilor şi al persoanelor care exercită o meserie sau profesie în mod independent de a se constitui liber în sindicate şi asociaţii profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor şi a drepturilor acestora prevăzute în Constituţie, Legislaţia Muncii, Legea Sindicatelor precum şi în contractele colective de munca.

Sunday, 18 August 2019 14:25

CONTACT

      

Casutele marcate cu * sunt obligatoriu de completat.

Friday, 16 August 2019 14:03

CONDUCERE

Presedinte - Raicu Horatiu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Presedinte Executiv - Tanase Andrei, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar General - Bica Florin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prim Vicepresedinte - Sector Agricol - Paunel Ion, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prim Vicepresedinte - Organizare - Olteanu Mircea, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prim Vicepresedinte - Sector Comert - Moromete Marin

Prim Vicepresedinte - Sector Comert - Stan Georgian

 

Page 1 of 2